JOB VACANCIES OF UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA (UTEM)

Application is opened to all qualified Malaysian citizen to fill job vacancies at Universiti Teknikal Malaysia. (UTEM)

1.PEGAWAI PERUBATAN (GRADE UD47)
2.PENOLONG JURUTERA - AWAM (GRADE J29)
3.PENOLONG JURUTERA - MEKANIKAL (GRADE J29)
4.PENOLONG PEGAWAI SENIBINA (GRADE J29)
5.PENOLONG PEGAWAI SENIREKA (GRADE B27)
6.JURURAWAT (GRADE U29)
7.PENOLONG AKAUNTAN (GRADE W27)
8.JURUTEKNIK KOMPUTER (GRADE FT17)
9.JURUTEKNIK LANSKAP (GRADE J17)
10.JURUTEKNIK - ELEKTRIK (GRADE J17)
11.JURUTEKNIK - ELEKTRONIK / KOMPUTER (GRADE J17)
12.JURUTEKNIK - MEKANIKAL (GRADE J17)
13.JURUTEKNIK - PEMBUATAN (GRADE J17)
14.JURUUKUR BAHAN (GRADE J41)
15.PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (GRADE KP27)
16.PEMBANTU KESELAMATAN (GRADE KP17)
17.PENYELIA ASRAMA (GRADE N17)
18.PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM (GRADE S17)
19.PEMBANTU AKAUNTAN (GRADE W17)
20.PENGAWAL KESELAMATAN (GRADE KP11)
21.TUKANG K2 (GRADE R11)
22.TUKANG K3 - KAYU (GRADE R9)
23.TUKANG K3 - PAIP (GRADE R9)
24.PEKERJA AWAM (GRADE R1)
25.PEMBANTU AM PEJABAT (GRADE N1)

Closing Date : 20 March 2011

Location : Melaka.

Click here to see full advertisement of job vacancies. (closed)

Prepared By: Administrator of Government Job Vacancies 2017