JOB VACANCIES OF PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN (PKINK)

Application is opened to all qualified Malaysian citizen to fill job vacancies at Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan. (PKINK)

1. Pegawai Tadbir (Grade N41)
2. Jurutera (Grade J41)
3. Pegawai Sistem Maklumat (Grade F41)
4. Pegawai Undang-undang (Grade L41)
5. Penolong Pegawai Tadbir (Grade N27)
6. Penolong Akauntan (Grade W27)
7. Penolong Juruukur Bahan (Grade J29)
8. Penolong Jurutera (Grade J29)
9. Pembantu Tadbir Perkeranian & Operasi (Grade N17)
10. Pengawal Keselamatan (Grade KP11)
11. Pembantu Am Pejabat (Grade N1)

Closing Date : 21 April 2011

Location : Kelantan.

Click here to see full advertisement of job vacancies. (closed)

Prepared By: Administrator of Government Job Vacancies 2017