JOB VACANCIES OF UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)

Application is opened to all qualified Malaysian citizen to fill job vacancies at Universiti Kebangsaan Malaysia. (UKM)

1. PEGAWAI SAINS (GRADE C41)
2. PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL (GRADE N41)
3. PUSTAKAWAN (GRADE S41)
4. PEGAWAI PSIKOLOGI (GRADE S41)
5. PEGAWAI OPTOMETRI (GRADE U41)
6. PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (GRADE U41)
7. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (GRADE F29)
8. PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (GRADE U29)
9. PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (GRADE U29)
10. PENGAWAL KESELAMATAN (GRADE KP11)

Closing Date : 14 November 2011

Location : Bangi, Selangor.

Click here to see full advertisement of job vacancies. (closed)

Prepared By: Administrator of Government Job Vacancies 2017